Vitajte na našej farskej stránke!

Od 16.11.2020 je možné slávenie verejných bohoslužieb s využitím tzv. šachovnicového sedenia. Využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola pre sediacich.

Pre osobnú modlitbu a možnosť prijať sviatosť zmierenia bude Kostol Ducha Svätého otvorený každý deň od 17:00 do 18:00.

Úradné hodiny v kancelárii budú v stredu a piatok od 16:00 do 17:00.

 

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Farár:  Mgr. Miroslav Bederka  
Kapláni: 
Mgr. Peter Kizek  
Výpomocný duchovný: 
JCDr. JUDr. Jozef Kemp, PhD., CSILic. Jozef Kováčik  


Kontakty

Adresa 
- fara:  Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava - Dúbravka, Brižitská 15, 841 01 Bratislava 
- kancelária:  Kostol Ducha Svätého, M. Sch. Trnavského 19, 841 01 Bratislava 

- Kaplnka Ružencovej Panny Márie:  Brižitská 15, 841 01 Bratislava 
- Kostol Ducha Svätého:  Mikuláša Schneidera Trnavského 19, 841 01 Bratislava 

E-mail:   kancelaria.dsv@gmail.com

Telefón  
- fara: 02 / 6436 1085 

- fara mobil: 0910 487 709

- kancelária:  02 / 6446 3315 (len počas úradných hodín)

Číslo účtu:  SK97 0900 0000 0000 1146 7925

Úradné hodiny: 
streda a piatok, 16:00 - 17:00

Ochrana osobných údajov


Bohoslužby

Pondelok - piatok  
Kostol Ducha Svätého - 6:30 (odporúčaná pre seniorov), 18:00

Sobota  
Kaplnka Božieho milosrdenstva (Pri kríži 26) - 17:00 
Kostol Ducha Svätého - 7:00, 18:00

Nedeľa  
Kostol Ducha Svätého - 6:30, 8:00 (odporúčaná pre seniorov), 9:30 (za účasti detí), 11:00 (farská), 17:00 (počas trvania epidemiologických opatrení), 18:00.
Farský kostol sv. Kozmu a Damiána - 10:00
Kaplnka Ružencovej Panny Márie - DO ODVOLANIA SA NEKONAJÚ


Vysluhovanie sviatostí

Bližším informáciám ku tejto našej službe je venovaná podstránka.


Foto zo života farnosti

https://picasaweb.google.com/109758292598268527612

V roku 2016 sme v našej farnosti mali možnosť sláviť kňazskú vysviacku a primičnú svätú omšu novokňaza Dominika Poláčka. Túto slávnosť si môžete pripomenúť prezretím fotografií:
Vysviacka
Primície

Aktivity vo farnosti v roku 2017:
Farfest
Misijná nedeľa
Vianoce - Dobrá novina

Aktivity vo farnosti v roku 2018:
Pôst - Krížová cesta v Marianke
Veľká noc - Požehnávanie pokrmov

Aktivity vo farnosti v roku 2019:
Národný pochod za život
Misijná nedeľa


SLOVENSKÉ OMŠE VO SVETE

Bližším informáciám je venovaná podstránka.


OBNOVA KAPLNKY RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

Chceli by sme vás informovať, že od júla začíname s realizáciou obnovy fasád a areálu Kaplnky Ružencovej Panny Márie aj s Lurdskou jaskyňou. Po dvoch rokoch príprav, kedy bolo potrebné vypracovanie odborných posudkov, jednotlivých častí projektovej dokumentácie a ich schválenie na Krajskom pamiatkovom úrade, sme začiatkom júna obdržali aj súhlasné rozhodnutie Stavebného úradu Mestskej časti Dúbravka.

Bližšie informácie o postupe prác na obnove kaplnky a jej areálu sú zverejnené tu:

 1. Obnova Kaplnky Ružencovej Panny Márie,
 2. Stanovisko Miestneho úradu Dúbravka,
 3. Postupová správa č. 1 (jún a júl 2019),
 4. Postupová správa č. 2 (august 2019),
 5. Postupová správa č. 3 (september 2019),
 6. Postupová správa č. 4 (október 2019),
 7. Postupová správa č. 5 (november 2019),
 8. Postupová správa č. 6 (december 2019),
 9. Kolaudačné rozhodnutie.
 10. Postupová správa č. 7 (jar 2020),

CENTRUM RODINY V DÚBRAVKEV našom centre ponúkame pestrý výber činností a aktivít pre každého.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke centra.

Aj v roku 2020 je možné poukázať na Centrum Rodiny 2 % z daní. Stiahnite si príslušné tlačivo.

Ďakujeme za Vašu podporu!


Farské oznamy 22.11.2020 - 29.11.2020

 

NEDEĽA
22.11. 34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA
Pondelok
23.11.
Utorok
24.11. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Streda
25.11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, spomienka
Štvrtok
26.11.
Piatok
27.11.
Sobota
28.11.
NEDEĽA
29.11. 1. ADVENTNÁ NEDEĽA

 • Aj tento rok vás pozývame zapojiť sa do potravinovej zbierky v Tesco Expres Brestovka. Zbierka sa bude konať v spolupráci s Centrom rodiny a Bratislavskou arcidiecéznou charitou v dňoch 19. novembra - 3. decembra 2020. Darované potraviny môžete venovať priamo v predajni. Ďakujeme, že takto pomôžete ľuďom v ťažkých situáciách. Bližšie informácie na plagáte.

 • Na budúcu nedeľu pri každej sv.omši požehnáme adventné vence, ktoré si prinesiete do kostola.

 • Jesenná zbierka na charitu. V nedeľu, 29. novembra 2020, slávi Katolícka cirkev 1. adventnú nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch Jesenná zbierka na charitu. Arcidiecézne charity na Slovensku dávajú tento rok veriacim možnosť prispieť do zbierky aj online. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť na webovej stránke: www.precharituba.sk. Charita zdôrazňuje myšlienku podpory chudobných vo farnosti, ktorým práve počas pandémie vie pomôcť aj zo spomínanej zbierky. Bratislavská arcidiecézna charita si veľmi váži každý jeden dar a vopred ďakuje darcom za podporu, či už v kostolnej alebo elektronickej forme jesennej zbierky na charitu.

 • Počas aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich ( TK KBS ).

 • Opatrenia platné od 16. novembra (až do odvolania)

  Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.

  Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Napríklad, ak je v kostole 100 miest na sedenie, bohoslužby sa môže zúčastniť 50 veriacich.

  Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.

  Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

  Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!

  V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne pre dôchodcov zaviesť osobitnú svätú omšu v nedeľu. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.

  Biskupi kňazov veľmi povzbudzujú k pastoračnej horlivosti, aby vychádzali v ústrety a boli ľuďom k dispozícii, najmä pre vysluhovanie sviatostí, ale aj pre ďalšie naliehavosti. Treba, samozrejme, primerane dbať na hygienu a fyzické zdravie, nesmieme však zanedbať ani náležitú duchovnú starostlivosť o veriacich.

  Taktiež opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezlivosť kňazov aj veriacich, ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná.

  Pre osobnú modlitbu a možnosť prijať sviatosť zmierenia bude Kostol Ducha Svätého otvorený od 17:00 do 18:00.

  Úradné hodiny v kancelárii budú v stredu a piatok od 16:00 do 17:00.

  ĎALŠIE OZNAMY

 • Bratislavská charita začala s iniciatívou Pošli tašku. Ide o projekt, ktorý môže spojiť tých, ktorí chcú pomôcť s tými, ktorí pomoc potrebujú (nielen seniori, ale aj tí, ktorí sú izolovaní/v karanténe a nemajú pomoc). Vychádza z ľudského záujmu o ľudí v našej blízkosti a kresťanskej spolupatričnosti. Je to šanca pre mnohých z nás vyjadriť našu vieru v praxi. Viac informácií nájdete na webstránke www.poslitasku.sk.

 • Chceli by sme vás informovať, že hlavná časť prác na obnove Kaplnky Ružencovej Panny Márie bola ukončená a dňa 17. decembra 2019 bola vykonaná ich kolaudácia. Na základe dohody s dodávateľom stavby a podľa podmienok Kolaudačného rozhodnutia, boli následne ukončené zostávajúce práce v areáli. Išlo o dokončenie dlažbových chodníkov za presbytériom, terénne úpravy v priestore medzi farou a kaplnkou a tiež konečné sadové úpravy.

  Všetkým Vám ktorí ste dosiaľ akýmkoľvek spôsobom prispeli na účel obnovy Kaplnky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! Pre tých ktorí by ešte chceli prispieť na tento účel, môžu tak urobiť prevodom svojho milodaru na farský účet alebo jeho hotovostným zaslaním. Potrebné údaje sú uvedené na informačnej brožúrke o kaplnke a tiež na poštovom poukaze, ktoré sú k dispozícií pri vchode do kostolov. Všetkým darcom vopred srdečne ďakujeme.

  Podrobnejšie informácie a fotografie z priebehu obnovy kaplnky nájdete v správe 1 (jún a júl 2019), správe 2 (august 2019), správe 3 (september 2019), správe 4 (október 2019), správe 5 (november 2019), správe 6 (december 2019) a správe 7 (jar 2020).

  Aktuálne zverejňujeme aj kolaudačné rozhodnutie.