Vitajte na našej farskej stránke!

 

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Farár:  Mgr. Miroslav Bederka  
Kapláni: 
Mgr. Peter Kizek, Mgr. Marián Lukáč  
Výpomocný duchovný: 
Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.  


Kontakty

Adresa 
- fara:  Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava - Dúbravka, Brižitská 15, 841 01 Bratislava 
- kancelária:  Kostol Ducha Svätého, M. Sch. Trnavského 19, 841 01 Bratislava 

- Kaplnka Ružencovej Panny Márie:  Brižitská 15, 841 01 Bratislava 
- Kostol Ducha Svätého:  Mikuláša Schneidera Trnavského 19, 841 01 Bratislava 

E-mail:   kancelaria.dsv@gmail.com

Telefón  
- fara: 02 / 6436 1085 

- fara mobil: 0910 487 709

- kancelária:  02 / 6446 3315 (len počas úradných hodín)

Číslo účtu:  SK97 0900 0000 0000 1146 7925

Úradné hodiny: 
pondelok, streda a piatok, 15:30 - 17:00

Ochrana osobných údajov


Bohoslužby

Pondelok - piatok  
Kostol Ducha Svätého - 6:30, 18:00

Sobota  
Kaplnka Božieho milosrdenstva (Pri kríži 26) - 17:00 
Kostol Ducha Svätého - 7:00, 18:00

Nedeľa  
Kostol Ducha Svätého - 6:30, 8:00, 9:30 (za účasti detí), 11:00 (farská), 18:00
Farský kostol sv. Kozmu a Damiána - 10:00
Kaplnka Ružencovej Panny Márie - 7:30


Vysluhovanie sviatostí

Bližším informáciám ku tejto našej službe je venovaná podstránka.


Foto zo života farnosti

https://picasaweb.google.com/109758292598268527612

V roku 2016 sme v našej farnosti mali možnosť sláviť kňazskú vysviacku a primičnú svätú omšu novokňaza Dominika Poláčka. Túto slávnosť si môžete pripomenúť prezretím fotografií:
Vysviacka
Primície

Aktivity vo farnosti v roku 2017:
Farfest
Misijná nedeľa
Vianoce - Dobrá novina

Aktivity vo farnosti v roku 2018:
Pôst - Krížová cesta v Marianke
Veľká noc - Požehnávanie pokrmov

Aktivity vo farnosti v roku 2019:
Národný pochod za život


SLOVENSKÉ OMŠE VO SVETE

Bližším informáciám je venovaná podstránka.


OBNOVA KAPLNKY RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

Chceli by sme vás informovať, že od júla začíname s realizáciou obnovy fasád a areálu Kaplnky Ružencovej Panny Márie aj s Lurdskou jaskyňou. Po dvoch rokoch príprav, kedy bolo potrebné vypracovanie odborných posudkov, jednotlivých častí projektovej dokumentácie a ich schválenie na Krajskom pamiatkovom úrade, sme začiatkom júna obdržali aj súhlasné rozhodnutie Stavebného úradu Mestskej časti Dúbravka.

Z dôvodu realizácie stavebných prác bude v období od júla do konca októbra bude kaplnka uzatvorená a oplotená ako stavenisko. Z tohto dôvodu sa v nej nebudú v uvedenom čase konať sväté omše. Areál Lurdskej jaskyne bude ešte počas prázdnin prístupný.

O postupe prác na obnove kaplnky a jej areálu vás budeme pravidelne informovať. Bližším informáciám sú venované podstránky:

 1. Obnova Kaplnky Ružencovej Panny Márie,
 2. Stanovisko Miestneho úradu Dúbravka.
 3. Postupová správa č. 1 (jún a júl 2019).
 4. Postupová správa č. 2 (august 2019).
 5. Postupová správa č. 3 (september 2019).

CENTRUM RODINY V DÚBRAVKE


V našom centre ponúkame pestrý výber činností a aktivít pre každého.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke centra.

Dávame do pozornosti Projekt MENORA – Návštevy seniorov v domácnostiach. Ak máte záujem v tomto projekte pracovať ako dobrovoľník, alebo máte záujem o návštevy alebo poznáte niekoho, kto by mal o takúto službu záujem, bližšie informácii nájdete na webstránke projektu.

Aj tento rok je možné poukázať na Centrum Rodiny 2 % z daní. Stiahnite si príslušné tlačivo.

Ďakujeme za Vašu podporu!


Farské oznamy 13.10.2019 - 20.10.2019

 

NEDEĽA
13.10. 28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Pondelok
14.10. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok
15.10. Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Streda
16.10. Svätých anjelov strážcov, spomienka
Štvrtok
17.10.
Piatok
18.10. Sv. Františka Assiského, spomienka
Sobota
19.10.
NEDEĽA
20.10. 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 • V nedeľu 13. októbra o 16:00 bude stretnutie kresťanských seniorov na Ožvoldíkovej.

 • Budúcu nedeľu Cirkev slávi ako Svetový deň misií, koná sa zbierka na misie.

 • V piatok 18. októbra 2019 o 17:20 sa budú deti nasej farnosti modliť ruženec spolu s deťmi z celého sveta za jednotu a pokoj vo svete.

 • Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Jej zapálením vyjadríte, že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj nenarodenom. V Kostole Ducha Svätého si od 19.októbra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane.

 • Po skončení sv. omše o 11:00 v Kostole Ducha Svätého pozývame na agape do spoločenskej miestnosti.

 • Chceli by sme vás informovať, že práce na obnove Kaplnky Ružencovej Panny Márie pokračujú podľa stanoveného harmonogramu. Boli už ukončené práce na realizácií dažďovej kanalizácie a kompletná obnova fasádnych omietok. V najbližšom čase budú realizované nátery fasád presbytéria, sakristie a výmena dreveného obkladu fasády na prístavbe kaplnky. Umelecké klampiarstvo realizuje oplechovanie nových vstupných dverí do sakristie. V uplynulom týždni, na kontrolnom dni stavby, odsúhlasil Krajský pamiatkový úrad všetky doteraz realizované práce. Podrobnejšie informácie a fotografie z priebehu obnovy kaplnky nájdete v správe 1 (jún a júl 2019), správe 2 (august 2019) a správe 3 (september 2019).

  Kto by chcel prispieť na tento účel, môže tak urobiť prostredníctvom bezhotovostného prevodu svojho milodaru na účet farnosti alebo hotovostne, prostredníctvom poštového poukazu. Potrebné údaje sú uvedené na informačnej brožúrke o kaplnke a tiež na poštovom poukaze, ktoré sú k dispozícií pri vchode do kostolov. Všetkým darcom vopred srdečne ďakujeme.